Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 602,1 ΚWp Εκτύπωση
Τρίτη, 24 Απρίλιος 2012 17:06
Κατατέθηκε φάκελος τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το έργο "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 602,1 KWp επί της οροφής του Βιομηχανικού Κτιρίου της Diaxon A.B.E.E  στο Ο.Τ 45 στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Δήμου Κομοτηνής, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης" της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε