Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 1 MWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:59
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 1 MWp της εταιρίας Καράτζη Α.Ε, στην θέση 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.