Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:53
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp της εταιρίας Διαχείριση Ακινήτων Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις, στην θέση Ανεμόμυλος Σιτάνου Λασιθίου Κρήτης.