Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:52
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 KWp της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, στην θέση ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Κεντρικής Μακεδονίας.