Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 2 MWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:47
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 2 MWp της εταιρίας Καράτζη Α.Ε, στην θέση Χουνδρή Θηβαίων Βοιωτίας.