Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:23
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp της εταιρίας Αγγελάκης Ι. & Αγγελάκης Κ. Ο.Ε, στην θέση Γαλατιανά Θραψανού Ηρακλείου Κρήτης.