Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 150 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:20
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 150 KWp της εταιρίας Sunintel Α.Ε, στην θέση Αμάραντα 682 Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία.