Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 20:15
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp της εταιρίας Σ. Καρπαθάκη  Μ.ΕΠΕ, στην θέση Ρίζα Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης.