Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 19:08
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp της εταιρίας Τσικριτσάκη Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε, στην θέση Σελί Σιτάνου Λασιθίου Κρήτης.