Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 19:07
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 80 KWp της εταιρίας Καλογεράκης Ε. & Μπουλμπάση Ε. Ο.Ε, στην θέση Σελί Σιτάνου Λασιθίου Κρήτης.