Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 20 KWp Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 19:03
Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 20 KWp της εταιρίας Αναστασία Λαδοπούλου & ΣΙΑ Ε.Ε, στην θέση Αχλάδα Ηρακλείου Κρήτης.